Marka Hakkından Vazgeçilebilir

Marka Hakkından Vazgeçilebilir

Türk Patent Enstitüsüne başvurularak tescil edilmiş bir markanın marka haklarından vazgeçmek mümkündür. Bunun için gerekli evraklar hazırlanarak vazgeçme beyanı açık olarak Türk Patent Enstitüsüne bildirilmelidir. Yazılı olarak yapılması mecburi olan bu başvuru ile markanın koruma altına aldığı ürün ve hizmetlerin tamamından ya da belirli bir bölümünün korunmasından vazgeçilebilir.

Vazgeçme Ne zaman Hüküm Doğurur?

Ürün ve hizmetlerin tamamından ya da bir kısmından vazgeçmek üzere yapılan başvuru üzerine Türk Patent Enstitüsü tarafından vazgeçme sicile işlenir. Vazgeçmenin sicile işlendiği tarihten itibaren vazgeçme işlemleri hüküm doğurur. Yani korumadan vazgeçilen mal ve haklar, sicile işlendiği tarihten itibaren marka tescili koruma kapsamı dışında kalır.

Birden Fazla Kişi Hak Sahibi ise Vazgeçme Mümkün müdür?

Markanın tescili birden fazla kişi üzerine yapılmışsa tüm hak sahiplerinin vazgeçme için başvurması şarttır. Aksi halde sadece başvuru yapan kişinin marka kapsamındaki haklardan vazgeçtiği kabul edliir ve diğerlerinin hakları devam eder. Marka tescilinin doğurduğu haklar vazgeçme yönünde bir başvurusu olmayan kişi ya da kuruluşlar haklarından vazgeçmiş sayılmaz ve sicile bu yönde bir kayıt yapılmaz.

Vazgeçme Halinde Tüm Haklar Kalkar mı?

Vazgeçme başvurusuyla tescilin sağladığı tüm haklardan ya da bir kısmında vazgeçmek mümkündür. Sadece vazgeçme talebindeki haklar ortadan kalkar. Vazgeçme başvurusunda tescil numarası belirtilmelidir. Eğer ürün ve hizmetlerin bir kısmından vazgeçilecekse bu mal ve hizmetlerin tescildeki sınıf numaraları belirtilir. Başvuruda vazgeçme kapsamı dışında kalan ürün ve hizmetler üzerindeki tescilden doğan haklar devam eder.

Marka Hakkından Vazgeçmek İçin Gerekli Belgeler

Vazgeçme için gerekli belgeler şunlardır:

  • Öncelikle vazgeçme için yazılı beyan gerekeceği için açık beyan bulunan bir dilekçe hazırlanmalıdır. Türk Patent Enstitüsü bu konuda doldurulmak üzere form verebilir.
  • Eğer işlemler vekil tarafından yapılıyorsa vazgeçme ile ilgili yetkinin açıkça belirtildiği vekalet sunulmalıdır.
  • Sicile kayıtlı diğer hak sahiplerinin vazgeçmeyi kabul ettiğine dair resmi beyan.
  • Bir tüzel kişi söz konusu ise noter onaylı imza sirküleri.

Bu evraklarla birlikte usulüne uygun şekilde yapılan vazgeçme başvurusu üzerine bültende vazgeçme tasarrufu yayınlanır.