Patent Başvurusu Nereye Yapılır?

Bir buluş ancak patent ile korunabilir. Ticari bir değeri olan buluşunuzun taklit edilmesini önlemek için patentlemeniz gerekmektedir. Bu yazımızda Patent Başvurusu Nereye Yapılır? Konusu hakkında sizlere detaylı bilgi vereceğiz. Patente sahip kişi, bu patent belgesiyle belli bir süreyle buluşu üstünde hak sahibidir. Böylelikle ar-ge faaliyetleri süresince harcamış olduğu zamanın, maddi harcamanın ve emeğinin karşılığını alır.

Patent Ne Anlama Gelir?

Sınırlı bir süreyle üçüncü bir kişi tarafından, bir buluşun izin alınmaksızın üretiminin yapılmasının, kullanılmasının ya da satışının yapılmasının engellenmesi adına buluş sahibine tanınmış bir haktır. Bu tanınan hakkın kullanılabilmesini sağlayan belge, patent belgesidir.

Patent Belgesi Başvurusu Yapabilmek İçin Gereken Evraklar Nelerdir?

  • İlk olarak başvuru dilekçesinin doldurulması gerekmektedir.
  • Buluşun konusunu açıklayıcı bir tarif
  • Koruma altına alınmak istenen buluşun teknik özelliklerini içeren istemler
  • Tarifte bahsi geçen teknik resim ya da resimler
  • Başvurunun ödemesinin yapıldığını gösteren belge
  • Özet

Patent İçin Başvuru Yapmadan Önce Gereken Araştırma Aşaması

Patent başvurusu yapılmadan önce buluşun konusu ve teknik alanla ilgili bir ön araştırma yapılmalıdır. Çünkü bir hayli başvuru yeni olmadığı için patent belgesi alamamakta veya mahkemelerin dava konusu olabilmektedir.

Başvuru yapmadan önce yapılan masraflar, patent süreci maliyetleri ve vakit kaybı israfı düşünüldüğü zaman, bir ön araştırma yapmak buluşun orijinalliği konusunda bilgi sahibi olmanın önemini ortaya koymaktadır.

Patent Belgesi İçin Nereye Başvuru Yapmamız Gerekir?

Patent almak için Türkiye'deki tek kuruluş Türk Patent ve Marka Kurumu'dur. Bu kurum patent korumasını isteyen başvuru işlemlerini yürürlükte bulunan mevzuata göre gerçekleştirerek patent vermektedir.

Patent Başvurusunu Nasıl Yapacağız?

Rezervasyon sistemi ile başvuru yapabilmenin yanında mobil imza ya da e-imza ile çevrimiçi başvuru yapılabilmektedir. Eğer başvurunuzun teslimini elden yapmak isterseniz evraklarınızı Gelen Evrak Bölümü departmanına elden verebilirsiniz. Mobil imza ya da e-imza gibi başvuru yöntemlerini kullanırsanız, başvuru sahibinin beyanı alınarak ve belgeler çevrimiçi imzalanarak başvuru kabul edilmektedir. Eğer patentlenmesini istediğiniz bir buluşunuz varsa Patent Başvurusu Nereye Yapılır? Adlı yazımızdaki bilgiler ile başvurunuzu yapabilirsiniz.