Resmi Marka Gazvesi

Türk Patent ve Marka Kurumu, belirli sürelerde markaları Resmi Marka Bülteni Gazetesi'nde yayımlar. Bunun nedeni marka başvurularının kamuya açık olarak itiraz hakkına açılmasıdır. Hak kayıplarının önüne geçilmesi adına sunulan marka bülteninde 01.07.2015 tarihinden bu yana yayımlanmaktadır. 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında 10.01.2017 itibari ile de coğrafi şekiller, geleneksel ürün isimleri başvuruları da resmi marka gazvesi bülteninde yerini alıyor.

Resmi Marka Gazetesi Önemi

Tebliğ edilen ve edilmeyen tüm karar yazılarının da yer aldığı Resmi Marka Gazetesi'nde yayımlanan tüm kararların tebliğ süresi 7 gündür. 7 gün sonrasında taraflara tebliğ yapılmış sayılması kararlaştırılmıştır. İlanen tebliğ yapılması tüm marka sahiplerinin hakları bakımından yasal çerçeveye uymaktadır. Sistemde yer alan tüm bültenleri marka danışmanı görevimiz gereği takip ediyoruz. Marka danışmanlarının takip edebilmesi için Resmi Marka Üyeliği gereklidir. Dolayısıyla yayımlanan bildirileri pdf. olarak indirebiliyoruz. Resmi Marka bülteninde 2015 yılı öncesi olan tüm bilgiler ise entegre olarak sistemde yer almaktadır.

Bülten Yayımlandığında Nasıl Haberdar Olunur?

Sistem üyeliği bazı bilgileri edinmek adına önemlidir. Belirli dönemlerde bildiri olarak yayımlanan kararlar, sistem üyeli olan marka danışmanlarına uyarı olarak gönderilir. Bu yöntemle marka sahiplerinin hakları korunmuş olur ve itiraz hakkı olan marka sahipleri tarafından itiraz yapılır.

Bültende yayımlanan kararlar sonrasında;

  • İtiraz
  • Geri çekme
  • İptal
  • Devir

Bunun gibi işlem sonuçları duyurulur. Bülten süresince haberdar olunmasının sebebi ise marka danışmanları tarafından sürekli takip edilmesidir. 3 aylık yayın süresi sonrasında itiraz gelmemesi durumunda ise marka başvuru sahibinin tescil işlem süreci başlar.

Karar Tebliğ Olmadı Ne Yapabilirim?

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından verilen tüm kararlar süreli olarak belirlenir. Bu kararlar marka başvuru sahiplerine tebligat olarak gönderilir. Bu süreç marka kurumunun kanuni bir süreç ile haklarınızı koruduğunu gösterir. Bazı marka sahiplerinin adres değiştirmesi sonucu tebligatın alınamaması bazı hukuki süreçlere neden olmuştur. Bunun önüne geçmek adına Resmi Marka Gazetesi oluşturulmuştur.

2015 Yılı Öncesi Bilgilere Nasıl Ulaşılabilir?

2015 yılında oluşturulan Resmi Marka Gazetesi önceki yıllara ilişkin tüm verileri resmi gazeteye aktarmıştır. 2015 yılından önce verilen kararlar resmi marka gazvesi bünyesinde üyelik halinde ulaşılabilir hale getirilmiştir.