Türk Patent Nezdinde Tescil Ettirdiğim Bir Markanın Koruma Kapsamı Nedir?

Türkpatent nezdinde tescil ettirdiğim bir markanın koruma kapsamı nedir? Sorusunun cevabının bilinmesi kesinlikle önemlidir. Bu konuda Türk Patent Kurumu aracılığı ile markasını tescil ettiren kişilerin markaları sadece Türkiye sınırları içinde korunmaktadır.

Uluslararası Alanda Markamın Korunmasını Nasıl Sağlarım?

Madrid Protokolü gereği 98 ülkede Türk vatandaşları marka tescil başvurusunda bulunabilir ve markalarını koruma altına alabilir. Bu durumda marka tescil başvurusunda bulunmak isteyen marka sahibi, ülkenin Madrid Protokolüne taraf olup olmadığını öğrenmelidir. Söz konusu ülke Madrid Protokolüne taraf ise marka tescil başvurusunda bulunabilir ve markasını ülkenin yasalarınca koruma altına alabilir.

Burada unutulmaması gereken hangi ülkede marka tescil ettirilirse ettirilsin sadece o ülkenin sınırları içinde markanın koruma altına alınacağıdır. Bu sebeple farklı ülkelerde de markasının korunmasını isteyen marka sahipleri, her ülke için ayrı ayrı tescil başvurusunda bulunmalıdır.

Türkiye’de Marka Korumasından Kimler Yararlanabilir?

Marka korumasından yararlanabilmek için ilgili kurumun ve ilgili yasalar gereği belirlenen birtakım şartlar vardır.

Söz konusu şartlar ise şöyledir;

  • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları
  • Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet eden gerçek veya tüzel kişiler.
  • Türkiye’de ticari veya sınai faaliyetlerde bulunan gerçek veya tüzel kişiler.
  • Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşlarına kanunen veya fiilen marka koruma hakkı sağlayan ülkelerin vatandaşları.
  • Paris Sözleşmesine taraf ülkelerin vatandaşları.
  • Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Antlaşmasına üye ülkenin vatandaşları.

Yukarıda belirtilen kriterleri taşıyan her kişi, Türkiye’de marka tescil başvurusunda bulunabilir ve markasının Türkiye sınırları içerisinde korunmasını sağlayabilir.

Markanın Koruma Süresi Ne Kadardır?

Tescil edilen bir marka, başvuru tarihi itibariyle 10 yıl süre ile korunmaktadır. Söz konusu süre dolduğunda ise marka sahibi yenileme başvurusunda bulunmalıdır. Yenileme başvurusu ile tekrar 10 yıl süre ile markasının korunmasını sağlayabilir.

Marka Yenileme Talebi Ücretli midir?

Marka koruma süresi bittiğinde korumanın devam edebilmesi için marka sahibinin yenileme talebinde bulunması gereklidir. Yenileme talebi, markanın koruma süresi bittiği tarihten itibaren 6 ay içinde yapılırsa herhangi bir ücret gerektirmez. Ancak söz konusu süre geçtikten sonra yapılan yenileme taleplerinde ek ücret ödemek gerekir.