Türk Patent Sorgulama

Patent, ülkemizde patent başvuru süreleri daha önce var olmayan ya da kamuya bildirilmemiş, sunulmamış bir buluşu kamuya sunmaktır. Türk patent sorgulama ile ürünümüz patent alabilir, ürünümüz ile ilgili daha önce patent alınıp alınmadığını görebiliriz. Çünkü ürün orijinal olmak zorundadır. Orijinal bir ürün ortaya koyduğumuzda ürün üzerindeki haklarımızı ancak patent sayesinde koruyabiliriz.

Patent Alabilmemiz İçin Ne Gerekir

İstediğimiz zaman, istediğimiz ürüne hemen patent alamayız. Patent alabilmemiz ürünümüzün bazı koşulları karşılıyor olması gerekir.

Bu koşullar şöyledir:

        Ürünümüz daha önce var olmayan yeni bir ürün olmak zorunda,

        Ürünümüz kendi alanındaki bilinen imkan ve ürünlerin ilerisinde olmalıdır. Yani var olan özelliklerin benzer şekilde sunulmasının bir anlamı yoktur. Bu yüzden var olanın ötesine geçmeli, teknolojiye yeni bir soluk getirmeli,

        Ürünümüz sanayide kullanılabilecek nitelikte olmalıdır. Yani yepyeni ama fayda sağlamayan bir bilgi patent almak için yeterli değildir. Ürünümüz sanayide kullanabilir ve fayda sağlar olmalıdır.

Bu üç özellik sayesinde patent alabiliriz.

Patentin Sağladığı Haklar

Patent sahibi buluşu üzerinde hem ihracatta hem ithalatta hak sahibidir. Patent sahibi birçok hakka sahip olur.

Bunlar:

  1. Ürünün kullanılması veya satılması, ithal edilmesi veya kişisel olarak kullanılacağı gibi durumlarda kişi hak sahibidir.
  2. Ürünle ilgili bir usulün kullanılmasında hak sahibidir.
  3. Üçüncü kişilerin ürünün usulüne dair başkalarına teklif etmesinde hak sahibidir.
  4. Hak sahibi her ne olursa olsun ürünle ilgili her türlü hakkı elinde bulundurur.

Görüldüğü üzere patent sahibine birçok hak tanımaktadır. Patent olmaksızın kullanıma sunulan ürün üzerinde ise hak talep edemeyiz.

Ülkemizde Patent Başvurusunda Kazanılan ​​Süreler

İncelemesiz patent aldığımızda 7 yıl süren koruma sağlanır. İncelemeli patent aldığımızda 20 yıl süren bir koruma sağlanır. Faydalı modelde ise 10 yıl süre koruma sağlanmaktadır.

Patent İçin Gerekli Belgeler

Patent alabilmemiz için bazı belgeleri hazır bulundurmamız gerekir. Bu belgeler: Başvuru dilekçesi, buluşun ne olduğunu açıklayan bir tarifname, patent ile hangi konularda koruma istendiğine dair istemler, tarifname ile istem ve isteklerde atıfta bulunulan resimler, buluşun ne olduğunu anlatan bir özet ve son olarak vekâletname. Türk patent sorgulama öncesinde bu konularda hazırlık yapabiliriz.