Türkiye' De Marka Tescilinde Yetkili Kurum Kimdir?

Burada Türkiye´ de marka tescilinde yetkili kurum kimdir? Sorusunu cevap arayacağız. Türk Patent Marka Kurumu yetkili mercidir. Bu kurum Ankara'da bulunur ve Sanayi Bakanlığına bağlıdır.

Marka Tescil İşlemleri

Öncelikle marka, bir girişimin hizmet ve mallarını başkasından ayırmak için kullanılan bir işarettir. Ticaret Sicil Müdürlüklerinde unvan ve isim tecili markamıza bir koruma sağlamaz. Resmi vekillerimiz ile Türk Patent Enstitüsüne yaptığımız marka tescili koruması 10 yıl kadardır. Her 10 yılsonunda tekrar yenileterek koruma süresini uzatabiliriz. Markamızın taklit edilmesi olayında cezai bir işlem uygulanır. Markamızla piyasaya gönderdiğimiz ürünün özelliklerine ilgili garanti verilir.

Marka Tescili Konusunda Yapılacak İşlemler Sırası

  • Markamızın aynısı veya benzeri ile ilgili bir benzerlik araştırması yapılır.
  • Araştırma yapılan markada benzer bir durum yok ise Türk Patent Enstitüsüne bağlı bir vekil ile başvurumuzu yaparız.
  • Bu Enstitüde yaklaşık olarak 8-9 aylık bir araştırma süresinden sonra yayınına karar veriyorlar.
  • Yayınına karar verilmiş olan marka 3 aylık olan bir ilan süresi sonrasında üçüncü kişilerin itirazına açılır. Eğer bu kişiler şikayetçi olmazlarsa markanın teciline karar verilmiş olur.
  • Sonraki adım tescil düzenleme belgesinin harcının yatırılması talep edilecektir.
  • Bu işler halledildikten sonra da 1-3 aylık bir süre sonunda Marka Tescili Belgemiz bize gönderilmiş olur.

Marka Başvurusu İçin Gerekli Olan Malzemeler

Marka başvurusu için gerekli malzemelere ihtiyacımız vardır bunlar; vekaletname, Faaliyet Belgesi (Sanayi Odası, Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası ya da Ticaret Sicili Müdürlüğünden alınır), Tescil edilecek olan markanın kullanacağı hizmet veya mal kapsamı. İşte bunlar marka başvurumuz için bizlere gerekli olan malzemelerdir.

Tescilli Markaların Takibi

PAMAR danışmanlık firmamızın sahibi olan veya tescili için başvurduğumuz patent, marka, tasarım, faydalı model veya endüstriyel tasarım gibi haklarımızın ihlal edildiği bir durumla karşılaştığımızda tarafımıza bildiriyorlar ve Hukuk departmanları ile de gerekli olan yasal işlemleri başlatmış oluyorlar. Bizim bunun için yapmamız gereken tek şey marka takip sözleşmesini imzalamamız ve onların taraflarına göndermemiz olacaktır.