Üç Boyutlu Marka Ve Renk Markası Nedir?

Marka, bir girişimcinin mal ve hizmetlerini tanıtmaya ve diğer girişimcilerin mal ve hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan logo, simge, sözcük, tasarım gibi somut kavramlara denir. Marka, bir ürünün kimliğini ve sınıfını oluşturmaya yarar. Bu nedenle marka farklılaşma anlamını karşılar şeklinde ifade edilebilir. Markalar bu nedenle 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu bünyesinde tescil edilen sınai mülkiyet hakkı anlamına geliyor. Markaların tescilinin zorunlu olmama seçeneği ile birlikte tescil, marka üzerindeki hakları ispatlamaya yarayan ve ihlalleri engelleyen çok önemli bir araç olma özelliği taşıyor. Üç boyutlu marka ve renk markası nedir? Üç Boyutlu Marka

Üç boyutlu şekiller de farklılıkları olması şartıyla marka olarak tescil edilebilirler. Bir işaretin üç boyutlu marka olarak tescilinin talebi olduğu durumlarda, tescil edilecek olan işaretin tek bir yönden veya farklı farklı açılardan görünüşünü içeren gösterimlerin sunumu gerekiyor. Üç boyutlu görünümler, en fazla altı farklı açıdan ve üç boyutlu markanın içeriğini bozmayacak biçimde olmalıdır fakat üç boyutlu şekil ürünün geleneksel şeklinden ibaret ise marka olarak tescil edilemiyor.

Renk Markası

Marka tescili söz konusu olduğunda belirli şekillerin ve boyutların tescil edilebilirlik yönünden değerlendirilebildiği gibi renkler de ayırt edici bir unsur olarak bu işlevi gerçekleştirebiliyor. Renk, herhangi bir şekle veya üç boyutlu bir biçime ait olabilir. Marka, renkli bir şekil markası olarak da kullanılabilir. Bu gibi durumlarda renk ya ürün ambalajlarında ya da ürün veya hizmetin ait olduğu işletmeyi belli etmek amacıyla kullanılır. Renk tonu sınai mülkiyet kapsamında yer alır. Renkler, mal veya hizmetleri diğer mal veya hizmetlerden ayırt edilebilirliği sağlaması yönünden marka olarak kullanılabilirler.

Kimler Marka Başvurusu Yapabilir?

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları marka başvurusunda bulunabilirler. Marka tescil başvurusu için vergiye tabi olma şartı bulunmuyor.
  • Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşim yeri sahibi olan ya da ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler marka başvurusunda bulunabilirler.
  • Paris Sözleşmesi veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması hükümleri çerçevesinde başvuru hakkına sahip kişiler başvuruda bulunabilirler.