Uluslararası Patent Sorgulama

Öncelikle patenti tescil ettirmeden önce uluslararası bir patent araştırması yapılması gerekmektedir. Uluslararası başvurular, patentler veya faydalı modeller başvurunun yapıldığı ülkede koruma sağlar. Yurt dışında, istenmesi halinde, Paris Sözleşmesine taraf ülkelerdeki patent başvurularının korunması amacıyla, ön alım kanununda öngörülen süre içinde Türkiye'de yapılan patent başvurusu ile Türkiye'de temasa geçilebilir.

Böylelikle yurt içinde patent başvurusu yapılması gerekecek, Türkiye'de ilk başvuru tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Patentinizin detaylarını almak için önce bir ön çalışma yapmalısınız. Bu süreç oldukça karmaşık olabilir. Bu durumda uluslararası bir patent başvurusu yapmak için mutlaka profesyonel destek almalısınız. Yurtdışına ihracat yaptığınız için bu nokta özellikle önemlidir.

Uluslararası Patent Tescili

Her ülkenin mevzuatına uygun olarak ve her ülkede ayrı ayrı tescil başvurusu yapılarak sağlanabilir. Ancak maliyet korumanın sadece 2-3 ülke ile sınırlı olduğu durumlarda tercih edilmelidir. Ulusal patent başvurularında, bir ana başvuruyu takiben her ülkede ulusal patent başvuruları için öncelik süresi 12 aydır.

Her ülkedeki patent kanunları, başvuruları ve ücretlerindeki farklılıklar, uluslararası tescillerde uzmanlık gerektirir. Efor Patent olarak tecrübemiz ve bilgi birikimimiz ışığında, müvekkillerimizin istediği ülkelerdeki partner patent ofislerimiz aracılığıyla resmi patent ofislerine başvuru yapıyor ve başarı ile takip ediyoruz.

Uluslararası Patent Müracaatı

Yurt dışı patent araştırması sonucunda yapılacak uluslararası patent başvurusu, 142 katılımcı ülke adına yapılan patent başvuru sürecidir. Uluslararası patent başvuru sistemi bir patent başvuru sistemi olmamakla birlikte, sadece sürecin tüm taraflarca ortaklaşa yürütüldüğü karar süresine (varsa ilk başvuru tarihi veya varsa rüçhan tarihinden itibaren 30 ay) denk gelmektedir.

Uluslararası patent başvuruları tek dilde yapılır, tüm ülkeler için geçerli olacak bir patent araştırma raporu hazırlanır ve tüm ülkeler için geçerli olması şartıyla talep üzerine bir ilk patent araştırma raporu hazırlanır. Başvuru sahibi, aldığı raporlarla birlikte başvuruya devam etmek istediği ülkelere giriş yaparak başvuru aşamasına devam edebilir.

Patent Sınıflandırması

Önceki teknik incelenirken önceki patent belgelerinin tespiti için patent sınıflandırması gereklidir. Mevcut bilgi durumuna erişim, patent ofisleri, potansiyel mucitler, araştırma ve geliştirme birimleri ve teknolojinin uygulanması veya geliştirilmesiyle ilgilenen diğerleri tarafından gereklidir. Sınıflandırma sistemi, teknik alana göre ayrılmış patent bilgilerini sunarak teknik bilgilere erişimi kolaylaştırır.