( TKDK ) Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleme Programı

Tarımsal İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Destekler

Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım

Süt Üreten Tarımsal İşletmeler alt tedbiri ile küçük ve orta ölçekli tarımsal işletmelerin;

a) Modernize edilmesi,

b) İlgili AB standartlarına yükseltilmesi ve

c) İyi tarım uygulamalarını yapar hale getirilmesi amaçlanmaktadır.


Tarımsal İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar


Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım

Et Üreten Tarımsal İşletmeler alt tedbiri ile kırmızı et üreten küçük ve orta ölçekli tarımsal işletmeler ve  kanatlı eti üreten küçük ve orta ölçekli tarımsal işletmelerin

a) Modernize edilmesi,

b) İlgili AB standartlarına yükseltilmesi ve

c) İyi tarım uygulamalarını yapar hale getirilmesi amaçlanmaktadır

Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar 


Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

Süt İşleyen İşletmeler için

(a) Kapasiteleri günlük 10-70 ton arasında olan küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin desteklenerek 

Topluluk standartlarına ulaştırılması, Yeni teknolojiler kullanarak performanslarının ve rekabet güçlerinin artırılması.

(b) Modern süt sağım üniteleri ve soğutma tanklarına sahip süt üreticileri/üretici örgütleri ile tedarik sözleşmeleri imzalamış olan süt işleme tesislerin sunduğu projelerin desteklenmesi yoluyla,

Entegre süt toplama ve işleme ağının kurulmasının teşvik edilmesi Bu alt tedbir kapsamında faydalanıcı olan süt işleyen işletme ile ilişkili tüm süt üreten işletmelerin “Süt Üreten Tarımsal İşletmeler” alt tedbiri (101-1) kapsamında süt sağım ünitelerini modernize etmelerine öncelik tanınacaktır.

(c) Kısıtlı sayıdaki mikro işletmenin (günlük 10 tondan az kapasiteye sahip olanlar)


Topluluk standartlarına ulaşmasının desteklenmesi ve Günlük kapasitelerinin ekonomik sürdürülebilirlik eşiği olarak belirlenen 10 tona ulaştırılması, Süt Toplama Merkezleri için  Süt toplama merkezlerinin kurulması konusunda destek verilmesi amaçlanmaktadır.


Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar 

Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

a) Entegre işletmelere ait olanlar dahil olmak üzere; kırmızı et kesimhanelerin (sığır/ keçi/koyun) parçalama tesisleri ve/veya küçük ölçekli kırmızı et işleme tesislerinin alt yapılarının Topluluk standartlarına ulaştırılması ve yeni teknolojilerin uygulanması ile genel performansı ve rekabet gücünün geliştirilmesidir.

b) ( Kanatlı Eti İşleme ve Pazarlama ) Entegre işletmelere ait olanlar dahil olmak üzere; küçük ve orta ölçekli kanatlı eti kesimhanelerinin, parçalama tesislerinin ve/veya küçük ölçekli kanatlı eti işleme tesislerinin alt yapılarının, Topluluk standartlarına ulaştırılması ve yeni teknolojilerin uygulanması ile genel performansı ve rekabet gücünün geliştirilmesidir. 


Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar 

Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması

Amaç Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlamasına Yatırım Alt Tedbirinin Amaçları:

a) Ayıklama, tasnif ve paketleme yapan ve entegre soğuk hava tesisleri bulunan küçük ve orta ölçekli işletmelerin Topluluk standartlarına ulaştırılmasına yardımcı olunması ve yeni teknolojilerin uygulanması ile genel performansın ve rekabet gücünün geliştirilmesi,

b) Depolama ve saklamaya yönelik soğuk hava depolarının kurulması ile hasat zamanında ürünlerin turfanda kullanımının kolaylaştırılması, piyasaların düzenlenmesi, aynı zamanda kayıpların azaltılması ve ürün kalitesinin yükseltilmesidir.


Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar 

Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması alt tedbirinin amacı:

a) Topluluk standartlarına ulaşmak ve genel performanslarını arttırmak amacıyla, avlanma sonrası kayıpları minimuma indirmek için soğuk zincir uygulamasına öncelik vererek, pazar imkânlarının yatırım için kullanılabileceği öncelikli hedef bölgelerindeki sınırlı sayıdaki illerde mevcut küçük ve orta ölçekli balık işleme tesislerini ve yeni kurulumlarını desteklemek,

b) Yeni iş fırsatlarının geliştirilmesine katkıda bulunmak


Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesine Yönelik Yatırımlar

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi

Bu alt tedbir ile mikro ve küçük ölçekli tarımsal işletmelere ve üretici örgütlerine, çiftlik faaliyetlerine ek olarak, aşağıda belirtilen faaliyetler için destek sağlanması amaçlanmaktadır.

a) Arıcılık ve bal üretimi,

b) Tıbbi ve aromatik özelliği olan bitkilerin ekilmesi ya da toplanmasını takiben işlenmesi ve pazarlanması

c) Süs bitkisi yetiştiriciliği ve çiftlik bazında mikro ve küçük ölçekli işleme ve paketleme tesisleri gibi destekleyici altyapıların oluşturulması.


Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesine Yönelik Yatırımlar 


Yerel Ürünler ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi 

Yerel mikro işletmelere Türk Patent Enstitüsü tarafından verilen Coğrafi İşaret Sertifikasına sahip ürünlere öncelik tanınarak, geleneksel ve özgün yerel tarım (gıda ve gıda olmayan ) ürünleri ile geleneksel el sanatlarının değerlendirilmesi ve/veya işlenmesi için destek sağlanmasıdır.


Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesine Yönelik Yatırımlar 

Kırsal Turizm 

Bu alt tedbirin amacı mikro / küçük girişimciler veya çiftçiler tarafından kurulacak pansiyon, “yatak ve kahvaltı” konaklama ve restoran hizmetlerinin gelişimini, çiftlik turizmi tesislerinin kurulması ve geliştirilmesini ve turistik rekreasyonel faaliyetler (sportif aktiviteler, doğa gezisi, tarihi geziler gibi) için kurulan tesislerin gelişimini desteklemektir.


Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesine Yönelik Yatırımlar 

Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi 

Amaç Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması alt tedbirinin amacı:

a) Topluluk standartlarına ulaşmak ve genel performanslarını arttırmak amacıyla, avlanma sonrası kayıpları minimuma indirmek için soğuk zincir uygulamasına öncelik vererek, pazar imkânlarının yatırım için kullanılabileceği öncelikli hedef bölgelerindeki sınırlı sayıdaki illerde mevcut küçük ve orta ölçekli balık işleme tesislerini ve yeni kurulumlarını desteklemek, 

b) Yeni iş fırsatlarının geliştirilmesine katkıda bulunmak.


 

BAŞVURU YAPILACAK İLLER

( TKDK ) Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleme Programı Tablo