AB` Topluluk Marka Tescili (CTM)

Avrupa Birliği üyesi ülkelerde geçerli olan tescil sistemidir. Tek bir tescil ile 15 avrupa ülkesinde; Avusturya, Belçika, İngiltere, Danimarka, Almanya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, İsveç ve İspanya`da markanın korunması mümkün olabilecektir. Topluluk marka tescil sistemi ile Avrupa Birliği ülkelerinde başvuru yapılması, işlemler ve maliyet açısından herbir ülkeye ayrı ayrı başvuru dosyalanmasından çok daha avantajlıdır. Üye ülkelerden herhangi birinde markanın kullanılmasıda yeterli olacaktır. Koruma süresi 10 yıl olup, her 10. yılda yenilenerek uzatılabilmektedir.

Sistemin tek dez avantajı, üye ülkelerden herhangi birinden itiraz edilmesi ve bu itirazın Topluluk Marka Ofisi (OHİM) tarafından kabul edilmesi durumunda başvurunun reddedilmesidir. Bu durumda itiraz gelmeyen ülkelerde ulusal marka başvuruları yapılarak tescil yoluna gidilebilir.