Alenişleşmiş ve Yayınlanmış Eserler

Bir eserin çoğaltılmasıyla elde edilen nüshaları hak sahibinin rızasıyla satışa çıkarılma veya dağıtılma yahut diğer bir şekilde ticaret mevkiine konulma suretiyle umuma arz edilirse o eser yayımlanmış sayılır.