Arama Konferansı

“Arama Konferansı” Önerisi

                                 

  • Arama Konferansı, genişletilmiş "Beyin Fırtınası" ya da "Sorun Çözme ve Karar Verme" toplantısı değildir.
  • Bilimsel metodlarla kurgulanan bir dizi sistematik analiz çalışmasının “ilk adımı ve ilk oturumu”dur.
  • Konferansın kimliğine uygun olarak, karar vericiye gerçekçi bir veri tabanı sunabilmek amacıyla bir araya gelen katılımcıların, “mutabakat aradıkları” bir çalışma toplantısıdır.
  • Bu aşamada beklentiler, “sorunlar ve çözümleri” ilişkisinden çok, “tespitler ve çıkış yolları” ölçeğinde sınırlandırılırsa, çalışmanın “Karar Konferansı” ve “Diyalog Konferansı”ile sonuçlanması önerilen aşamalarına zihnen hazırlanmış olurlar.
  • Sonuç raporunda ayrıntılarıyla işletmenize sunulacak olan “sayısal ve sözel” bütün bilgiler, çeşitli yöntemlerle birbiriyle ilişkilendirilir, karşılaştırılır, çapraz kontrollerden geçirilir, nihayet sınıflandırılır ve yorumlanır.
  • Çalışma sonrasında sunulan çıktıların, (günü kurtaran çözümlerinin ötesinde) bir “stratejik planlama ve kurumsallaşma” aracı olarak kullanılabilmesi halinde elde edilecek katma değer, arzulananın çok üzerinde olacaktır.

 

Katılımcılar arasındaki görev, unvan ve konum farklılıklarının dikkate alınmadığı, rütbesiz olarak kurgulanan, interaktif görüşme tekniklerinin uygulandığı Arama Konferansı oturumlarında, aşağıda örneklenen çeşitli analiz ve çalışmalar yapılır.

 

- SWOT Analizi

- Problem Analizi

- Anket Çalışmaları ve Çözümlemeleri

- Grup Çalışmaları

 

- Sorun Çözme ve Öneri Oturumları

 

Toplantı Yönetmeni        : Nihat DEMİRKOL