Barkod - EAN - UCC Sistemi

Merkezi Brüksel`de bulunan EAN ile ABD`deki UCC örgütlerinin birlikte oluşturduğu EAN-UCC Sistemi, ulusal ve uluslararası ticarette el değiştiren ürünün tanımlanması ve bu ürünün hareketlerinin izlenmesi için evrensel standartlar geliştiren bir `bilgi` standardı tanımlama ve uygulama sistemidir.

 

Barkod Teknolojisi

Ticari ürünlerin standart bir biçimde numaralandırılması ve etiketlenmesi amacıyla kullanılarak bugün EAN-UCC olarak adlandırdığımız BARKOD Sistemi oluşturulmuştur. 

Ülkemizin EAN Barkod sistemi ile tanışması, ekonomimizin dışa açılması ve ihraç ürünlerimizin uluslararası pazarlarda etiketleme ve tanımlama yönünden sorunlarla karşılaştığı 1980`lerin sonunda olmuştur.

T.O.B.B. ticarete konu olan malların tanımlanmasında karşılaşılan bu sorunu çözmek amacıyla EAN (Uluslararası Mal numaralandırma örgütü) 1988 yılında üye olmuş ve EAN Barkod sisteminin ülkemizde uygulaması ve yaygınlaştırılması amacıyla faaliyette bulunmak üzere bünyesinde milli mal numaralandırma Merkezini (MMNM) kurmuştur.

 

EAN ` UCC Sistemi

Merkezi Brüksel`de bulunan EAN ile ABD `deki UCC örgütlerinin birlikte oluşturduğu EAN-UCC sistemi ,ulusal ve uluslararası ticarette el değiştiren ürünün tanımlanması ve bu ürünün hareketlerinin izlenmesi için evrensel standartlar geliştiren bir `bilgi standardı tanımlama ve uygulama sistemidir`.

 

Barkod Kullanımın Yararları

Barcod kullanımı ve EAN ` UCC Sistemi standartlarının uygulanması ile genel olarak aşağıdaki yararlar elde edilir.

Ticari ürünlerin üreticisi ,dağıtıcısı,satıcısı ve alıcısı,arasında herhangi bir iş yükü yaratmaksızın bilgi paylaşımı sağlanır.

İşletme içi ve dışı bilgi akışına hız ve doğruluk kazandırılır.

Ürünlerin hareketlerine ilişkin işlemlere hız ve doğruluk kazandırılır, çalışma verimliliği artar.

İşletmede etkin ve yüksek nitelikli bir çalışma ortamı yaratılır.

Ürünlerin hareketleri ve müşteri davranışlarına ilişkin doğru veriler elde edilir.

 

Üreticilere Sağladığı Yararlar

Ürünlerin giriş-çıkış ve üretim hareketleri ile stokların durumları kolayca ve anında izlenir.

Üretim ve ambarda gerçekleştirilen işlemler anında izlenir. Denetim kolaylaşır

Üretim ve kalite kontrol aşamaları kolayca izlenir.

Sipariş ve üretim emirlerinin durumları anında öğrenilerek, gereken önlemler alınır.

Üretim ve ambar maliyetleri kolayca izlenir.

Üretim sevkiyatları doğru ve zamanında yapılır.

İşletmede işgücü ve yerden tasarruf edilerek maliyet azaltılır.

İşletmede çalışma verimliliği artar.

Üretim denetlenmesi sonucunda ürünlerin niteliği yükselir.

Üretimde ISO standartlarının gerektirdiği izlenebilirlik sağlanır.

 

Dağıtıcılara ve Toptan Satıcılara Sağladığı Yararlar

Ürünlerin hareketleri ve stokları kolayca ve anında izlenir.

Ürünlerin depo içerisindeki hareketlerinin kolayca denetlenmesi ile depo yönetimi kolaylaşır.

Envanter sayımı hızlı ve doğru yapılır.

İşletmede işgücü ve yerden tasarruf edilerek maliyetler azaltılır.

İşletmede çalışma verimliliği artar.

 

Perakende Satıcılara Sağladığı Yararlar

Ürünlerin hareketleri ve stokları kolayca ve anında izlenir.

Ürünlerin depo ve mağaza içerisindeki hareketlerinin kolayca denetlenmesi ile depo ve mağaza reyon yönetimi kolaylaşır.

Envanter sayımı hızlı ve doğru yapılır.

Satış noktasındaki (kasadaki) işlemlere hız kazandırılır. Müşterilerin bekleme süreleri kısaltılır.

Satış noktasındaki (kasadaki) işlemlerde yanlışlıklar önlenerek müşterilerinin güveni kazanılır.

Satış noktasındaki (kasadaki) gelirler anında izlenir. Kasa kapatma işlemleri kolaylaşır.

Ürün satış istatistikleri gerçek verilerle elde edilir.

Satış sonrası hizmetlerin niteliği yükselir.

 

Alıcılara Sağladığı Yararlar

Ürünlerin işletmeye geliş verileri zamanında ve doğru biçimde elde edilir.

Depo yönetimi kolaylaşır.

Mal kabulü işlemlerine hız ve doğruluk kazandır