Endüstriyel Tasarım Tescil İşlemleri

Tasarım

Tasarım tescili, tasarımlarınıza  koruma kazandıracaktır. Üretime geçmeden, tasarımlarınızı kamuya sunmadan  önce tasarımınızı tescil başvurusu yapmanız, tasarımınızın çalınmasını önleyecektir.


“Tasarım” bir ürünün tümü, bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütünü ifade eder.


Bir tasarımın belge verilerek korunabilmesi için; yeni olması ve ayırt edici niteliğe sahip bulunması gerekmektedir. Bileşik bir ürünün bir parçası ile ilgili tasarımın kendisi yeni ise ve ayırt edici bir niteliğe sahipse ayrıca korumadan yaralanır. Bir tasarımın aynısı, başvuru veya rüçhan tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış ise o tasarım yeni kabul edilir. Burada, “Evrensel Mutlak” bir yenilik aranmaktadır.


Teknik fonksiyonunun gerçekleştirilmesinde, tasarımcıya tasarıma ilişkin özellik ve unsurlarda hiçbir seçenek özgürlüğü bırakmayan tasarımlar koruma kapsamı dışındadır. Tasarlanan veya tasarımın uygulandığı ürünü, başka bir ürüne mekanik olarak monte edebilmek veya bağlayabilmek için ancak zorunlu biçim ve boyutlarda üretilebilen tasarımlar da koruma kapsamı dışındadır. Ancak yenilik ve ayırt edici nitelikleri karşılamak şartı ile, farklı veya eş birimlerden oluşan modüler bir sistemde (mobilya modüleri yada lego oyuncaklarında olduğu gibi) bu birimlerin birbirleriyle sonlu veya sonsuz, çeşitli biçimlerde bağlantı kurmasını sağlayan tasarımlar koruma kapsamına girer.


Tescil edilen tasarımların tescil koruma süresi 5 yıldır. Her 5 yılda yenilenmek üzere 4 kez yenilenerek en fazla 25 yıl korunabilmektedir.


Bu Korumanın kapsamı şunlardan oluşmaktadır;

  • Taklit malların mali polis aracılığıyla hızla toplattırılması ve muhafaza altındaki malların hak sahibi tarafından alınması veya satılması
  • Bir yıldan dört yıla kadar hapis cezaları.
  • Bin TL’den aşağı olmamak üzere para cezaları.
  • Ticaretten süreli veya süresiz men
  • Kazanç kayıplarının karşılaştırılması veya tazminat seçeneği


Endüstriyel Tasarım Başvurusunda Gereken Bilgi ve Belgeler

  1. Tasarım Sahibinin Ticaret Sicilindeki Geçerli En Son Ünvanı, Gerçek Kişi ise tam adı/soyadı
  2. Gerçek Kişi ise doğum yeri ve tarihi
  3. Merkez adresi
  4. Özel Vekaletname (NOTER ONAYI GEREKMEZ)