G İşareti

“Yapı Malzemeleri Yönetmeliği(89/105/EEC)Kapsamında Olup CE İşareti Taşıması Mecburi Olmayan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacakları Ulusal Düzenlemeler Hakkında Tebliği”, kısaca “G İşareti Tebliği” 06 Aralık 2006 tarihli Resmi Gazete de yayınlanarak 1 Ocak 2008’den itibaren zorunlu olarak yürürlüğe girmiştir..

 

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında 01.01.2007’de yürürlüğe giren “CE” işaretlemesi ile 01.01.2008’de zorunlu olarak yürürlüğe girecek olan “G” işaretlemeleri bir kalite işareti olmayıp sadece temel şartların sağlandığını gösteren bir güvenlik işareti olarak algılanması en doğrusudur. Kısaca bu temel şartlarda şunlardır:
• Mekanik dayanım ve stabilite
Bu tebliğin mecburi uygulama tarihi olan 01 Ocak 2008’den itibaren belirlenen ulusal standartlara tabi ürünler “G İşaretini” taşımak suretiyle piyasaya arz edilebileceklerdir. “CE” İşaretine tabi ürünler G İşaretine tabi olamaz. G İşareti kapsamındaki bir ürün CE kapsamına alınırsa G İşareti kapsamından çıkarılır.
Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine göre; üretici kuruluş tarafından “G” işaretlemesi, ilgili ürünün temel şartlara uygun olarak üretilmesinin sağlanması ve sorumlulukların gerçekleşmesiyle yapılmaktadır. Ürünlerin riskine göre bu sorumluluklar değişmektedir. Bu farklı yaklaşımları ise “Ürün Uygunluk Teyit Sistemi” olarak isimlendirebiliriz. Bir nevi üretici taahhüdüdür.
“Ürün Uygunluk Teyit Sistemleri” ürünlerin risklerine göre altı seviyededir. Sistem 4, Sistem 3, Sistem 2 ve 2+ , Sistem 1 ve 1+ şeklindedir. Yukarıda sözü edilen mevzuatlar çerçevesinde ise biz PAMAR DANIŞMANLIK olarak sizlere CE ve G İşaretleri konusunda “Uygunluk Teyit Sistemine göre ürünlerinizin risklerine uygun olan seviyenin seçilmesi ve ilgili ürünlerin teknik dosyalarının hazırlanmasında gerekli danışmanlık hizmetlerinin verilmesi sağlanacaktır.


• Yangın durumunda emniyet

• Hijyen, sağlık ve çevre güvenliği

• Kullanım emniyeti

• Gürültüye karşı koruma

• Enerji tasarruf ve ısı muhafazası

• Tüketiciyi koruma

• Ticari işlemleri koruma