Gıda Sicili Üretim İzinleri

Tarım ve Köy işleri Bakanlığı 4128 Sayılı Kanun değişik) 28 Haziran 1195 Tarihli ve 22 327 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair 560Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile.

Gıda maddeleri, gıda imalinde kullanılan hammadde ve yardımcı maddeler ile katkı, aroma maddeleri, vitaminler, mineral maddeler, gıda ile temasta bulunan ambalaj ve ambalaj materyalleri üreten iş yerlerinin GIDA SİCİLİ`ne kayıt olarak SİCİL SERTİFİKASI almak zorundadırlar.

 

Üretim İzin Sertifikası

`SİCİL SERTİFİKASI``na sahip işyerlerinin ürettiği ürünlere verilen belge olup ürün bileşiminde değişiklik olmadığı takdirde geçerlilik süresi 10 yıldır.

Uluslar arası ticaretin ülkemiz üzerindeki öneminin daha çok artması ve uluslar arası rekabet gücümüzün yükselmesi ile AB`ne Entegrasyon açısından etkili bir gıda mevzuatının dünya ticaretine uyumu ile üretimden tüketime kadarki tüm aşamalarını kapsayarak gıda sanayimizin gelişmesini ve denetimlerini daha etkili ve kalıcı kılmak için 560sayılı `Gıdaların Üretimi , Tüketimi ve Denetlenmesine dair Kanun Hükmünde Kararname` yürürlüğe girmiştir.

Gıda Sicil Sertifikası ve Üretim İzin Sertifikası işlemlerine başlamadan önce. 

- Marka Tescili ( Türk Patent Enstitüsü )

- G.S.M. (Sağlık Bakanlığı)

- Çalışma İzni (Sağlık Bakanlığı)

İşlemlerinin tamamlanmış olması gerekmektedir.

 

Neden Sicil, İzin Ve Tescil Alınmalı?

Yasal Dayanak

4128 sayılı kanun ile değişik 560 sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair KHK`nin 5. maddesi

 

Kapsam

Gıda maddeleri, gıda imalinde kullanılan ham madde ve yardımcı maddeler ile katkı, aroma maddeleri, vitaminler, mineraller, mineral maddeler, gıda ile temasta bulunan ambalaj ve ambalaj materyalleri.

 

Sicil Sertifikası

Kapsamdaki maddeleri üreten işyerine verilen belgedir.

 

Üretim İzin Sertifikası

Sicil sertifikasına sahip işyerlerinin ürettiği ürünlere verilen belge olup, ürün bileşiminde değişiklik olmadığı takdirde geçerlik süresi 10 yıldır.

 

Yasal Zorunluluk

Kapsamdaki işyerleri gıda siciline kaydolmak, sicil numarası imal ettikleri ürünlerin bileşiminde bulunan maddeleri tescil ettirerek üretim izni almak zorundadır.

Aksi takdirde 4128 sayılı kanun çerçevesinde yasal işlem yapılır.