GSM Ruhsatı ve Çalışma İzin Belgesi

28/6/1995 TARİHLİ VE 22327 SAYILI RESMİ Gazetede yayımlanan 560 sayılı Gıdaların üretimi, Tüketimi ve denetlenmesine dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 21. Maddesi ile 3572 Sayılı Kanunun 2. Maddesine `1.,2. ve 3. Sınıf Gıda Maddesi üreten Gayri sıhhi müesseselere` ibaresi eklenmiştir. Sağlık Bakanlığı`nın 10.8.1995 tarihli 3132 Sayılı gazeteleri doğrultusunda gıda üretimi yapan 1.,2., ve 3. sınıf G.S.M`lerin ruhsatlandırma işlemleri 1593 sayılı Umumi Hıfsısıhha Kanunu yönetmeliği çerçevesince yürütülmektedir.

 

G.S.M. Amaç Ve Uygulamaları

1593 Sayılı Umumi Hıfsısıhha Kanunu`nun 268-275. maddeleri uyarınca çevre ve toplum sağlığının korunması açısından önem arz eden gayri sıhhi müesseselerin zararlı etkilerinin yok edilmesi veya en az düzeye indirilmesi, doğal kaynakların kirlenmelere karşı korunması için G.S.M.`lerin kontrol altına alınması ruhsatlandırılması ve denetlenmesinde ki usul ve esasları belirlemektedir.

1. Sınıf, 2. Sınıf ve 3.Sınıf GSM`lerin yetkili kıldığı makamlar sırayla Sağlık Bakanlığı, Valilikler (Sağlık Müdürlüğü) ve Kaymakamlık (Sağlık Grup Başkanlığı) yetkilidirler.