İletişim Becerileri

Sunuş

 

“…Yapılan araştırmalar, insanların büyük bir yüzdesinin her kademedeki iş arkadaşları ile olan ilişkilerinden memnun olmadığını göstermektedir. Bu memnuniyetsizliğin kaynağı, pek nadir olarak kişilerin uyumsuzluklarıdır; çoğu zaman “iletişim becerileri”ndeki yetersizliktir. İnsanların önemli kısmı, birbirlerine soru sormak ya da huzursuzluk duydukları konuları konuşmak cesaretini dahi bulamıyor; kendilerine söyleneni de anlamıyor olsalar bile…”

 

Oysa iletişim, temel düzeylerdeki mutluluk ve iş başarısı için kritik önem taşıyan, vizyonun birlikteliğini garantileyen, performans mükemmelliğini garanti altına alan, bilgi, beceri, davranış ve değerlerden oluşur. Bilgi temeldir. İletişim becerisi ise, ancak bilginin doğru kullanımı ile anlam kazanır. Davranışlar, bilgi ve becerinin sonuca yöneltilmesidir. Değerler ise, iletişime anlam katan kişisel özelliklerdir.

 

Eğitim'den Bazı Satırbaşları

 

İletişim Becerileri öğrenilebilir, geliştirilebilir

Paradigmalarımız

A ve B’nin öyküsü… (A` nın ne söylemek istediği / A` nın aslında ne söylüyor olduğu / B`nin A`nın söylediğini zannettiği şey / B`nin buna karşılık söylemek istediği şey / B`nin gerçekte ne söylüyor olduğu şey / A`nın B`nin söylediğini zannettiğini şey…)

İletişim dinamikleri

Alıcı – verici (hataları, öneriler…)

Dinleme kuralları

Algıda seçicilik

Anlama ve anlaşılma kaygısı taşımak

İletişimde geri-bildirim

İletişim’de Septem Artes Liberas”

İletişimde “Bilgi İçeriği”

İletişim becerileri ve “Beden Dili”

İletişim, inandırma ve zihinsel süreçler

Çatışma ve problem çözme, iletişime dahildir…

İletişim sürecinde istasyonlar

Örnek Olaylar & Uygulamalar

 

 

Toplantı Yönetmeni        : Nihat DEMİRKOL