İmalat Belgesi

İşletmelerdeki imalatın niteliklerini, toplam kapasitesini,kapasite kullanım oranlarını,imalat teknolojilerini,sermaye durumlarını,markasını, imal edilen mamulün tipini,niteliklerini ve işletmenin vb. bilgilerini içeren SANAYİ ve TİCARET BAKANLIĞI sanayi dairesi başkanlığınca verilen bir belgedir

 

İMALAT BELGESİ alınabilmesi için, işletmenin sanayi sicil belgesi,kapasite raporu ve garanti belgesi düzenleme yetkisi almış olması gerekmektedir.

 

Römork ve yarı römork imali için ,yukarıdaki belgelerin yanı sıra araçların imal,tadil ve montajı hakkındaki yönetmelikte belirtilen `tanıtma bildiriminin` doldurulması gerekmektedir.