İnsan Kaynakları Ve Performans Değerlendirme Eğitimi

Sunuş

 

Organizasyonlar içinde “insan yönetimi”, 1900’lerin ilk yarısından bu yana, (disipliner anlamda) neredeyse “3 kuşaklık bir dönüşüm”ü tamamlamak üzere. Çünkü, “Personel ve Endüstriyel ilişkiler boyutundan İnsan Kaynakları düşüncesi”ne geçiş dönemi de “değişim yönetimi” şemsiyesi altında yavaş yavaş eriyor.

İşte bu dönüşümde, “İnsan Kaynakları Düşüncesi”nin katma değeri, “kaybedilmiş her müşterinin geri kazanma maliyeti” olarak tanımlanıyor. Performans Değerlendirme sistemleri ise, Performans Yönetimi modellerinin önemli bir aracı kimliğiyle –iç müşteri ilişkileri-nin düzenlenmesi adına gündemdeki yerini koruyor. Organizasyonlar, kişi, takım ve kurum performansını önemsedikçe, ölçme ve değerlendirmede “yöntembilim”in anlatıldığı eğitimlerin de önemi ve ağırlığı artıyor.

 

Eğitimden Bazı Satır Başları

 

İK disiplininin dünü, bugünü ve yarını…

İK’nın çağdaş enstrümanları

İK’nın yaygın alt modülleri

                Eleman seçme ve yerleştirme

                Eğitim

                Performans Yönetimi ve Değerlendirme

Tanımlanmış işin, kurumun bütününe  katma değer olarak katkıda bulunabilmesi için tanımlanan etkinlik düzeyine, o işi yapan kişinin veya ekibin ulaşma derecesini ölçen bir yönetim aracı olarak;

Performans Yönetimi ve Verimlilik                                                      

PD ve İşgücü Motivasyonunu

PD ve Kurum Kültüründe Değişim

PD ve Kariyer plânlama

PD ve Süreç iyileştirme İlişkisi

PD ve Yeterlilik Analizi Modeli

Örnek Olaylar & Uygulamalar

 

 

Toplantı Yönetmeni        : Nihat DEMİRKOL