ISO 27000 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Tüm sektörel faaliyetlerde elde edilen bilginin doğru olması ve her ihtiyacımız olduğunda kullanılabilir olması ve başkalarının kolayca ulaşmasının engellenebilmesi önemlidir.

 

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardı 13.03.2007 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Sistem , yönetim hassasiyetli şirket bilgilerine sistematik bir yaklaşımdır . Sistemin firmanızda etkin bir şekilde kurulması ile oluşturduğunuz bilgiler emniyette kalacaktır. Sistem insanları ve IT sistemlerini içine almaktadır.

 

Firmanızda bilgi güvenliği yönetim sisteminin kurulması çalışmaları aşağıdaki faaliyetlerden oluşacaktır.

Risk analizi
Güvenlik kontrolleri ve önlemler
Kritik başarı faktörleri
İlgili dokümantasyonun oluşturulması