Kapasite Raporu

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 16 /Nisan/ 1975 tarihli kararına ait Bakanlar Kurulunun 16/Haziran/1975 tarihli kararı ile işletmenin Kapasite Raporu bağlı olduğu oda tarafından hazırlanarak, T.O.B.B (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine)onaylatılarak işletmelere verilmektedir.Kapasite Raporları işletmelerin faaliyet alanları ile ilgili olarak yıllık toplam üretim miktarlarını,hammadde,yarı mamul,ambalaj malzemeleri ve diğer ihtiyaç malzemelerini belirleyen ,ayrıca üretim yerlerini işletmenin merkezini sermaye yapılarını vs. bilgileri içeren bir rapordur.

 

Kapasite Raporu

Dahilde işleme izin belgesi taleplerinde,

Yatırım teşvik belgesi taleplerinde,

Sanayi sicil belgesi taleplerinde ,

Gıda sicili ve üretim izinlerinde muhtelif birçok işlemlerde aranmaktadır.