Kosgebin Desteklediği Sektörler

 

BMADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI 
05Kömür ve linyit çıkartılması 
05.1Taş kömürü madenciliği 
05.10Taş kömürü madenciliği 
05.2Linyit madenciliği 
05.20Linyit madenciliği 
06Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı 
06.1Ham petrol çıkarımı 
06.10Ham petrol çıkarımı 
06.2Doğal gaz çıkarımı 
06.20Doğal gaz çıkarımı 
07Metal cevherleri madenciliği 
07.1Demir cevherleri madenciliği 
07.10Demir cevherleri madenciliği 
07.2Demir dışı metal cevherleri madenciliği 
07.21Uranyum ve toryum cevherleri madenciliği 
07.29Diğer demir dışı metal cevherleri madenciliği 
08Diğer madencilik ve taş ocakçılığı 
08.1Kum, kil ve taş ocakçılığı 
08.11Süsleme ve yapı taşları ile kireç taşı, alçı taşı, tebeşir ve kayağantaşı (arduvaz-kayraktaşı) ocakçılığı 
08.12Çakıl ve kum ocaklarının faaliyetleri; kil ve kaolin çıkarımı 
08.9Başka yerde sınıflandırılmamış madencilik ve taş ocakçılığı 
08.91Kimyasal ve gübreleme amaçlı mineral madenciliği 
08.92Turba çıkarımı 
08.93Tuz çıkarımı 
08.99Başka yerde sınıflandırılmamış diğer madencilik ve taş ocakçılığı 
09Madenciliği destekleyici hizmet faaliyetleri 
09.1Petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler 
09.10Petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler 
09.9Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici diğer faaliyetler 
09.90Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici diğer faaliyetler 
CİMALAT 
10Gıda ürünlerinin imalatı 
10.1Etin işlenmesi ve saklanması ile et ürünlerinin imalatı 
10.11Etin işlenmesi ve saklanması 
10.12Kümes hayvanları etlerinin işlenmesi ve saklanması 
10.13Et ve kümes hayvanları etlerinden üretilen ürünlerin imalatı 
10.2Balık, kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması 
10.20Balık, kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması 
10.3Sebze ve meyvelerin işlenmesi ve saklanması 
10.31Patatesin işlenmesi ve saklanması 
10.32Sebze ve meyve suyu imalatı 
10.39Başka yerde sınıflandırılmamış meyve ve sebzelerin işlenmesi ve saklanması 
10.4Bitkisel ve hayvansal sıvı ve katı yağların imalatı 
10.41Sıvı ve katı yağ imalatı 
10.42Margarin ve benzeri yenilebilir katı yağların imalatı 
10.5Süt ürünleri imalatı 
10.51Süthane işletmeciliği ve peynir imalatı 
10.52Dondurma imalatı 
10.6Öğütülmüş tahıl ürünleri, nişasta ve nişastalı ürünlerin imalatı 
10.61Öğütülmüş hububat ve sebze ürünleri imalatı 
10.62Nişasta ve nişastalı ürünlerin imalatı 
10.7Fırın ve unlu mamuller imalatı