Madrid Protokolü ile Uluslararası Marka Tescil İşlemleri

Markanızın yurtdışındaki hedef Pazar ülkelerde korunabilmesi için markanızı ilgili ülkede tescil müracaatının yapılması gerekir. Çünkü markalar sadece tescil edildikleri ülkelerde koruma altına alınırlar. İhracat yapılan ülkede aynı mallar için tescilli benzer bir marka varsa gümrüklerde mallara el konulması riski vardır. Henüz bir müracaatla tüm dünya ülkelerini kapsayacak marka tescil sistemi olmamakla birlikte Madrid Protokol`ü ile tüm avrupa ülkelerini ve diğer ülkeleri de içine alan ve 92 ülkede geçerli olan toplu tescil sistemi mevcuttur. 


Bu tescil sisteminin firmalara sağladığı faydalar:

  1. Tek bir başvuru yapılarak ve tek bir dil kullanılarak birden fazla ülkede marka tescilini sağlamak
  2. Standart ücretler sayesinde tek tek müracaatlara nazaran daha az maliyetlidir ve daha kısa zamanda sonuçlanmaktadır.
  3. Üye ülkelerden istenilen ülkelerin seçilebilmesi
  4. Tek bir vekille çalışarak işlem bürokrasisinin azaltılması
  5. Yenileme esnasında tek bir ücretin ödenmesi