Marka Tescil İşlemleri

Marka, bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini bir başkasından ayırmak üzere kullandığı her türlü işarettir. Ticaret Sicil Müdürlüklerinde isim - ünvan tescili markanıza hiçbir koruma sağlamaz. Resmi vekillerimiz aracılığıyla Marka ve Patent Kurumu'na yaptırdığımız marka tescilinin sağladığı koruma ise 10 yıldır.Her 10 yıllık dönemlerde yenilenerek istenildiği kadar marka koruması uzatılabilir. Markanızın taklit edilmesi durumunda cezai yaptırımlar uygulanır. Bir işletmenin markası müşterisi ile arasındaki bağdır. Markasıyla üretici, piyasaya sürdüğü ürünün veya hizmetin özelliklerine ilişkin garanti verir. Marka işletmenin en önemli reklam aracıdır. Firmamız müşterilerinin markalarını tescil sonrasında da benzeri markaların tescilini önlemek amacıyla sürekli olarak aylık bültenleri de ;talep halinde firma ile yapılacak “Takip Sözleşmesi” ile takip etmekte ve gerekli durumlarda firmaları haberdar ederek talimatlarıyla itiraz işlemlerini gerçekleştirmektedir.

Marka Tescilleri Konusunda Yapılacak İşlemler Sırasıyla;

  1. Marka aynısı veya benzeri ile ilgili marka benzerlik araştırması yapılması.
  2. Araştırılan markada ; benzer marka ve/veya sınıf yok ise Marka ve Patent Kurumu kayıtlı vekil aracılığı ile başvuru işlemi yapılması.
  3. Enstitüde yaklaşık 8-9 aylık bir inceleme süresinden sonra bültende yayınına karar verilmektedir.
  4. Bültende yayınına karar verilen marka 3 aylık ilan süresi ile üçüncü kişilerin itirazına açılmaktadır.
  5. Üçüncü kişilerce itiraz olmadığı takdirde markanın tesciline karar verilmekte ve tescil belgesi düzenleme harcının yatırılması talep edilmektedir.
  6. Tescil belgesi düzenleme harcı ve diğer noksanlıklar giderildiğinde yaklaşık 1-3 aylık süre sonunda Marka Tescil Belgesi tarafımıza gönderilmektedir


Marka Başvurusu İçin Gerekli Olan Belgeler

  • Tescil edilecek marka ismi (varsa logosu,amblemi, etiketi ya da ambalaj örneği)
  • Tescil edilecek markanın kullanılacağı mal veya hizmet kapsamı.
  • Faaliyet belgesi (Ticaret odası, Sanayi odası, Esnaf ve Sanatkarlar odası veya Ticaret sicili memurluğundan alınacaktır.)
  • Vekaletname (Noter onayı gerektirmemektedir.) 


Tescilli Markaların Takibi

PAMAR Danışmanlık olarak firmanızın sahibi olduğu veya tescili için müracaat da bulunduğu marka,patent,endüstiyel tasarım,faydalı model gibi fikri haklarının benzerlik araştırmasını periyodik olarak yaparak haklarınızın ihlale uğradığı durumları tarafınıza bildiriyoruz. Hukuk departmanımız aracılığı ile gerekli yasal işlemleri başlatıyoruz. Bunun için yapmanız gereken tek şey marka takip sözleşmesini imzalamanız ve tarafımıza göndermenizdir.