Patent

Patent

Buluşu geliştirene, buluşa ilişkin belli bir süre süresince kullanabilme hakkı sağlanmasına patent denir. Doğrusu buluşların tekel yürütülmesi hakkıdır. Tescil alan buluşlar piyasada kimlik edinirler. Ürün veya buluş sahibine, geliştirdiği ürünün satımı, pazara sürülmesi, üretilmesi, seri şekilde çoğaltılması benzer biçimde konularda farklılıklar sunan resmi bir belge ve statüdür.

Patent kanunu amacı; buluş geliştirmeyi, yenilikleri ve yaratıcı fikri uygulamalarına destek vermek amacı ile gerekli korunmayı ve buluşlar ile kazanılan teknik alternatiflerin endüstride uygulanmasını tedarik etmektir.

Tescil ve danışmanlık şirketimiz marka tescil ve buluş mevzusunda siz değerli marka ve buluş sahiplerimize uzun yıllardır hizmet vermekteyiz. Patent ücreti, resmi harç meblağı ve tescil ofisimizin danışmanlık hizmet bedelinin toplamından ibarettir. Bu ücretler konusunda şirketimizin mevzu uzmanı yetkililerimizden detaylı informasyon alabilirsiniz.

Patent Belgesi nasıl Alınır?

 Buluşun, tescil edilerek tescil hakkı alması açısından 3 kriteri sağlaması gerekmektedir. Bu kriterler ise,

Yenilik ölçekı: Yöntemin bilindik haline girmeyen buluşlar yeni olarak kabul edilmektedir. Yöntemin, hepimiz tarafından bilinen şekli; tescil müracaatının yapıldığı tarih öncesinde, buluş hakkından yeryüzünde herhangi bir coğrafi alanda halk tarafından ulaşılabilir sözlü veya yazılı tanıtım, icra ya da değişik şekiller ile açıklanan bilgilerdir.

Yöntemin Bilindik Halinden Aşılması: Buluş, ilişkili olduğu yöntemin mevzu hakkında uzmanlar nezdinde, yönetim hepimiz tarafınca malum halinden apaçık olarak çıkarılamayan bir uygulama neticesinde yapılmış ise, yöntemin bilindik halinden aşılmış sayılmaktadır

Endüstriye Uygulanabilmesi: Buluş, ziraat da dahil olmak üzere endüstrinin tüm alanında üretilebilir yahut uygulanabilir özelliğine sahip ise, endüstriye uygulanabilir olduğu hükmedilmektedir.

Buluşlar Türkiye’ de 2 Sistem ile koruma altına alınabilir;

Patent

Faydalı Model

1. Patent Sistemi

Bir araştırma raporu baz alınarak temin edilen buluş koruma sistemidir. Bu sistem ile buluşlara 20 yıl süresince koruma sağlanmaktadır. Bu sürenin uzatılması söz konusu değildir. 20 senenin nihayetinde buluşlar halka mal edilir.

2. Faydalı Model

Bu buluş tescil sistemde ise, araştırma raporu ve araştırma raporu gerekmez. Diğer tescil sisteme kıyasla daha basit, daha keseye uygun maliyet ile ve daha kısa zamanda alınabilmektedir. Müracaat sahibi talep etmesi durumunda araştırma raporu istemi yapabilir. Faydalı model başvurusu yayınlanmasının arkasından 2 ay içinde öteki kişiler tarafınca yayına itiraz gelebilir. Başvuru sahibi yada atanan vekil gelen itirazlara cevap verebilir. Koruma süresi müracaat tarihi itibari ile 10 senedir ve bu sürenin de uzatılması söz konusu değildir. 10 senenin sonunda buluşlar halk mal edilir.

 

Tescil araştırma­ işlemi, buluşların tescil edilebilmesi adına en önemli bir işlemdir. Tescil müracaatı yapılmadan evvel konuda son aşama tecrübeli vekil firmamız tarafından yapılarak, dünya genelinde yenilik ölçekına haiz olup olmadığını ve tekniğin bildik haline yönelik bir ön araştırma yapılmalıdır.

Patent Başvurusu Nereye Yapılır? 

Buluşların koruma altına alınması için tescil başvuruları Türkiye’de 81 ilde hizmet veren Sistem Patent A.Ş. Vekillik firmamıza yapılabilir.

 

Ulusal Başvurular

 

Bu müracaat yalnızca müracaat yapılan ülkede geçerlidir. Ülkemizde ulusal müracaatlarının merkezi olarak sizlere tescil mevzusunda hizmet vermekteyiz.

 

Müracaat yapıldığı tarihten itibaren ortalama 1 yıl içinde ülkeler arası tescil müracaatlarının yapılması amacı ile rüçhan hakkı (doğrusu müracaatta öncelik hakkı) verilir.

 

Tescil başvuru Evrakları

Buluşa ait tarifname

Buluşa yönelik istemler (korunması talep edilen teknik özellikler)

Buluşa ilişkin teknik çizimler

Buluş özetleyen özet bölümüTescil Başvurusu dönemiMüracaatın incelenmesi ve şekli bakımından araştırma

Araştırma tutanağıAraştırma raporu duyuruı

Buluşa ilişkin araştırma raporuOnay hükmünün verilmesi

müracaat Kimler tarafınca Yapılabilir?

Buluşların tescil edilmesi amacı ile müracaatlar tüzel kişiler tarafından yapılacağı şeklinde bireysel olarak ta yapılabilir.

 

Tescil başvurusu tüzel kişiler tarafınca ortak bir müracaat biçiminde de uygulanabilir.

 

Müracaat esnasında kesinlikle buluş sahibi yada buluş sahipleri belirtilmelidir.

Buluşların Tescilinin Önemi

Buluşun sahibinin özgül bir probleme alternatif olarak geliştirilen ürününü/yöntemi yasada hükmedilen vakit uzunlukta üretebilme, kullanılma sunma, maddi gelir sağlama gibi daha bir çok hak sağlamaktadır. Bu hakları, buluşun sahibine aitliğini patent tescil belgesi ile belgelenmektedir.

 

Buluşun sahibi, yeni özelliğinde ki buluşunu veya yöntemini tescil ettirerek korunmaya aldırabilir.

 

Korunmaya alınmayan buluşlar adına harcanılan zaman, emek ve maddiyat olarak serbest piyasada kayıplara neden olmaktadır. Buluş geliştirilmesinin ardından üretilmesi araştırmasına dek pahalı olmayacağından diğer kişiler nezdinde üretimine mevzu olabilir ve buluş sahibinin buluşa erişimini elde eden zaman, emek ve maddi harcanmasından kaynaklanan maliyet, yalnızca buluşçuda kalacağından dolayı rakip firmalar veya kişiler işe, en başından karlı olarak başlayacaktır.

 

Yeni fakat korunmaya alınmamış buluş, herkes tarafından tescile konu olabilir. Bu tür durumda diğer kimselerce kazanılan buluş tescil hakkı, gerçek buluşçu aleyhine sürülebileceğinden dolayı buluşçu ürünün kendisine ilişkin olduğunu kanıtlayamaması durumunda kendi data ve deneyiminin ürünü buluşundan maddi kazançtan yararlanamayacak duruma gelebilecektir. Sizde buluş sahipleri geliştirdiğiniz buluşlarınızı tescil ettirmek için şirketimizin yetkililerinden hizmet alınız.

Buluşların Koruma Süresi ve Yenileme

Tescil edilen buluşlar yasa kapsamında 20 yıl süresince korunmaktadır. Bu süre uzatılamaz fakat tescil edilen buluşların koruma süresinin sürerliliği için her yıl tescil yenilemesinin yapılması gerekmektedir. 

 

Aynı vaziyet Faydalı Model içinde geçerlidir. 10 senelik koruma ile birlikte bu süre uzatılamaz ve her yıl tescil yenilemesine tabidir.

Tescil Başvuruların Vekil Kullanma

Buluşların korunması için tescil başvuruları, müracaatın niteliğine bakarak, 1 ile 4 senelik aralıkları kapsayan bir aşamadır. Müracaatın yenilik araştırması yapılmasından, müracaatın gerçekleştirilmesi ve akabinde yapılacak izlemeler önemli bilgi birikimi, tecrübe ve bu durumların yapılabilmesine ilişkin sağlam bir altyapı gerektirmektedir. 

 

Bu konuda ustalaşmış vekillik siciline kayıtlı vekillik firmamız aracılığı ile yapılması önemli hak kayıplarına uğranılmaması amacı ile örutubet teşkil etmektedir.