Sanayi Sicil Belgesi

17 NİSAN 1957 tarih ve 6948 sayılı sanayi sicil kanununa göre makine,cihaz,tezgah,alet veya diğer vasıta ve kuvvetlerin yardımı ile veya sadece tamamen değiştirilmesi suretiyle devamlı ve seri halinde imal ve istihsal eden işletmeler sanayi işletmesi sayılmaktadır.

Bu konuda en son olarak SGM/96 128-129 sayılı tebliğ,28 Aralık 1996 tarih ve 22861 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.Tebliğde `SANAYİ İŞLETMESİ` konumunda olan tüm işletmelerin SANAYİ ve TİCARET BAKANLIĞI ,sanayi siciline kayıt olması mecburi tutulmuştur.

 

Sanayi Siciline Kayıt Olmanın Yararları

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 9.11.1995 tarih ve 22458sayılı resmi gazetede yayınlanan Elektrik Tarifeleri yönetmeliğine göre elektrik kullanımında Ticarethane tarifnamesine göre %20 daha ucuz olan sanayi tarifnamesine tabi olarak indirimli elektrik ücreti öderler.

Eximbank ihracat kredilerinden öncelikle ve daha düşük faizlerden yararlanırlar.

Ürettikleri mamulü ihraç ettiklerinde KDV ödemezler.

Kamu alanlarında yerli imalatçı olarak ilgili kamu kurumlarına teklif mektubu istenmesi için adresleri verilir.

 

ÖNEMLİDİR!!!

`Sanayi Sicil Belgesi` sahibi işletmeleri her yıl Nisan ayı sonuna kadar sanayi sicil belgesi kapsamındaki tüm ürünleri ile ilgili olarak üretimlerinin yıllık işletme cetvelini tanzim ederek,bağlı bulundukları Sanayi İl Müdürlüklerine teslim etmeleri kanunen mecburidir.Aksi taktirde haklarında ceza davası açılmaktadır.