Stratejik Plânlama Aracı Olarak- “Vizyon – Misyon Geliştirme Prosesi”

Stratejik Plânlama Aracı Olarak- “Vizyon – Misyon Geliştirme Prosesi”

 

Sunuş

Vizyon, kişi ya da kurumun, gelecekte ulaşmak istediği ve ulaşıldığı zaman da kendisine rakipleri karşısında önemli bir (rekabet) avantajı kazandıracak olan hedefin açık ve ölçülebilir tanımıdır. Biz bu özleme, kısaca “Ufuk; Görebildiğiniz en uzak nokta…” diyoruz.

İşte bu sebeple vizyon belirleme çalışmaları, tesadüfe bırakılmayacak kadar önemlidir. Vizyon, yön birliği sağlar. Organizasyonel bakış açısını geliştirir. Kurumun önünde, uzun dönemli perspektifler açar.

Bu amaçla kurumlar, vizyon belirleme çalışmalarına, kurumsal eğitimlerle başlar. Önce “birlikteliğin” sağlanması hedeflenir. Bireyler, oluşuma katkı verdikleri süreçleri daha kolay ve güçlü şekilde sahiplenirler.

Kurumun tüm seviyelerinde paylaşılan bir beklenti yaratılması, ortak aklın tetiklenmesiyle mümkündür. Genellikle kullanılan yöntem, “kurum içi bir yarışma” düzenlemektir.

Aidiyetin yükseltilmesi, kurum değerlerinin konsolide edilmesi böylece kolaylaşır ve ardından gelen çalışmalara (Toplam Kalite Yönetimi, Stratejik Plânlama, vd.) en uygun zemin hazırlanmış olur.

Vizyon geliştirme prosesi, ölçülebilir, akılda kalan, kurumun her seviyesinde kolayca anlaşılabilecek ve çalışanların katılımı ile belirlenmiş bir “vizyon cümlesi”ni tanımlar.

 

Eğitim'den Bazı Satırbaşları

 

Ufuk tanımı

Çıkış noktası…

Kurumdaşlık

Dil birliği

Kurum değerlerinin belirlenmesi, korunması

İyi ve kötü örneklerin incelenmesi

Yarışma metodolojisinin kurgulanması 

Misyon

Vizyondan stratejilere

Kritik performans göstergeleri

SWOT

Weinrich Matriksi

Temel stratejiler

Mini-mini

Maxi-maxi

Maxi-mini

Mini-maxi

Temel süreçler

Destek süreçler

Örnek Olaylar & Uygulamalar