Turizm Yatırım Belgesi

Turizm sektöründe turizm mevzuatı çerçevesinde nitelikleri belirlenen yatırımı yapan kişi ve kuruluşlara,belirlenen yatırım dönemi için Turizm Bakanlığı tarafından verilen belgedir.

 

Belge Alımında Başvurulacak Merci

Turizm Tesisleri Yönetmeliği ile bu yönetmeliğin uygulanmasına dair Tebliğde belirtilen bilgi ve belgeleri bir dosyada toplayarak Turizm Yatırımı Belgesi talebi ile TURİZM BAKANLIĞI İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ`NE yazılı başvuruda bulunulur.

 

Turizm Yatırım Belgesinin Amacı ve Yararları

Turizm yatırım belgesi 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve diğer mevzuatta yer alan teşvik tedbirleri ile istisna,muafiyet ve haklardan yararlanmayı sağlar.Amaç turizmi teşvik suretiyle turizm yatırımlarında artış sağlamaktır.