TURQUALITY ® Desteği (Yurtdışı Markalaşma)

Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY ® Desteği 

İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri, Üretici Birliklerinin, sektörlerinin yurtdışında tanıtımı amacıyla gerçekleştirecekleri harcamalara ilişkin giderler, Türkiye’de  ticari  ve/veya  sınai  faaliyette  bulunan  şirketlerin  ürünlerinin  markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin giderler ile İhracatçı Birliklerinin TURQUALITY®  Programı kapsamında  firmalara  yurt  içinde  ve  yurt  dışında  markalaşma sürecinde vereceği desteklere ilişkin harcamalar, Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik gerçekleştireceği her türlü faaliyet ve organizasyonlara ilişkin giderler ile olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştireceği  her  türlü  harcamaların  uluslararası  kurallara  göre  Destekleme  ve  Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanması amaçlanmaktadır.

Yurtdışında Onay Yeri

Ticaret Müş./Ataşeliği veya Kons.
Başvuru Mercii
DTM ( İhracat Genel   Müdürlüğü )
Başvuru Süresi
6 ay
Yararlananlar
İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernek/Birlikleri, Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler
Destek Oranı
Şirketler % 50 (İhracatçı Birlikleri %80)
Destek Süresi
4 Yıl (Marka Destek Programı)
5 Yıl (TURQUALITY® Destek Programı) Desteğin Kapsamı

I.  Üretici Dernekleri ve Birliklerinin; 

* Sektörleri ile ilgili olarak yapacakları tanıtım ve reklam harcamaları en fazla 100.000 $ 


II.  Şirketler, SDŞ ve DTSŞ’lerin; 

* İlgili ülkelerde destek kapsamına alınan markaları ile ilgili olarak: 

a)  Marka Destek Programı Kapsamındaki Firmalar için: 

 • Marka tesciline ilişkin harcamaları en fazla 50.000 $ 
 • Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri en fazla 300.000 $ 
 • Açmış oldukları ve/veya açacakları yurtdışı birimlere ilişkin kira harcamaları en fazla 300.000 $, 
 • Açmış oldukları ve/veya açacakları mağazalara ilişkin konsept mimari çalışmaları ve dekorasyon giderleri en fazla 200.000 $ 
 • Kiraladıkları ve/veya kiralayacakları reyonlara ilişkin kira ve/veya komisyon giderleri en fazla 200.000 $ 
 • Açmış oldukları ve/veya açacakları showroomlara ilişkin kira ve/veya komisyon giderleri en fazla 200.000 $ 
 • Ürünleri ile ilgili kalite belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamaları en fazla 50.000 $ 
 • Franchise  vermesi  halinde  franchising  sistemi  ile  yurt  dışında  açılacak  ve faaliyete geçirilecek mağazalara ilişkin dekorasyon harcamaları mağaza başına en fazla 50.000 $ olmak üzere toplam 10 mağaza 
 • Yurtdışında düzenlenen uluslararası nitelikteki sektörel fuarlara katılım halinde, stand dekorasyonu ile fuar katılım bedeline ilişkin harcamaları yılda bir defaya ve tek bir fuar katılımına mahsus olmak üzere (Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine dahildir) desteklenmektedir. 

b)  TURQUALITY® Destek Programı Kapsamındaki Firmalar için: 

 • Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, 
 • Ürünleri ile ilgili kalite belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamaları, 
 • TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili olarak istihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı giderleri  (aynı anda en fazla 3 tasarımcı), 
 • Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri, 
 • Mağazalara ilişkin uygun mahal araştırmasına yönelik danışmanlık, konsept mimari çalışmaları,  dekorasyon,  demirbaş,  kira harcamaları ile mağazanın kiralanmasıyla ilgili hukuki danışmanlık ve belediye giderleri (1 yıl içinde en fazla 10 olmak üzere 5 yılda 50 mağaza); demirbaş-dekorasyon giderleri en fazla 100.000 $, 
 • Ofis, depo, showroom, satış sonrası servis vb. yurtdışı birimlerine ilişkin kira, dekorasyon, demirbaş, komisyon giderleri, 
 • Farklı markaların satıldığı showroom/büyük mağaza (department store), hipermarketlerde kiraladıkları reyon/showroom/gondol/satış alanlarına (floor display) ilişkin kira, dekorasyon, hizmet ve/veya komisyon harcamaları, 
 • Franchise vermesi halinde, franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek mağazalara ilişkin dekorasyon harcamaları mağaza başına en fazla 50.000 $ olmak üzere 1 yılda 10 mağazaya, 5 yılda toplam 50 mağazaya kadar, 
 • İş yönetimi kapsamında satın alacakları her türlü danışmanlık giderleri, 
 • Yurtdışında düzenlenen uluslararası nitelikteki sektörel fuarlara katılım halinde, stand dekorasyonu ile fuar katılım bedeline ilişkin harcamaları yılda bir defaya ve tek bir fuar katılımına mahsus olmak üzere desteklenmektedir. 


** “Marka Destek Programı”ndan “TURQUALITY® Destek Programı”na geçen bir şirketin yararlanabileceği toplam destek süresi 72 ayı geçemez.