Vekaletnameler

Tüm Tescil işlemlerinde Türk Patent Enstitüsü ve Yurtdışı Tescil birimlerinde dosyalarınızla ilgili işlemlerin yapılabilmesi için vekaletname gerekmektedir. Bu vekaletler için noter tasdiki gerekmemektedir. Firma bilgilerinin doldurularak kaşelenip,imzalanması yeterli olmaktadır.