Yat Limanı (Marina) İşletme Belgesi

Yat İşletmesi Yatırım Belgesinin gerekli şartların yerine getirildiğinin ilgili denetim komisyonunca tespitinden sonra yat limanının işletmeye açılabilirliğine ilişkin belgedir.

 

Belge Alımında Başvurulacak Merci

Yat turizmi Yönetmeliğinde belirlenen belgelere ve bilgilere dayanılarak Denizcilik Müsteşarlığından alınan işletmeye açılabilirlik yazısı ile Turizm Bakanlığı`na başvurulur.

 

Belgenin Amacı ve Yararları

Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında teşvik tedbirleri ile istisna,muafiyet ve haklardan yararlanma imkanı sağlar.